FAQ

Frequently asked questions

Zijn zonneceldakpannen duur?

Bij prijsvergelijking met reguliere zonnepanelen, wordt vaak vergeten dat de dakpan zelf onderdeel van het product is en dus ook bij de prijs is inbegrepen. Bij reguliere zonnepanelen komen die kosten er nog bij.

Indien sprake is van een dak waar relatief nieuwe dakpannen liggen die niet vervangen hoeven te worden, dan is het plaatsen van reguliere zonnepanelen goedkoper omdat de bestaande dakpannen niet vervangen hoeven te worden.

Bij nieuwbouw en dakrenovatie zijn ook nieuwe dakpannen nodig. In deze situaties zijn de zonneceldakpannen prijscompetitief. Ook in vergelijking met indaksystemen, die ook een dubbelfunctie hebben, zijn de zonneceldakpannen prijscompetitief.

Overigens gaat het om een investering die volledig wordt terugverdiend door een lagere energierekening.

Er zitten veel stekkertjes aan, dan vergroot je toch het storingsrisico?

Aan iedere zonneceldakpan zit een MC4 connector. Deze stekkers zijn gecertificeerd en gemaakt voor dit doel. Ook bij zonneweides is sprake van “veel” stekkers. Bij de zonneceldakpannen liggen de stekkers ook nog eens onder de pan, dus beschermd tegen weersinvloeden.

Geven zonneceldakpannen net zoveel vermogen per vierkante meter als reguliere zonnepanelen?

In de zonneceldakpan zitten dezelfde zonnecellen die ook in reguliere zonnepanelen zitten. Omdat de esthetische waarde van de zonneceldakpan nu eenmaal is dat de originele, keramische dakpan wordt gebruikt en niet ieder deel van de dakpan wordt bedekt met zonnecellen, bevat een vierkante meter reguliere zonnepanelen meer cellen dan een vierkante meter zonneceldakpannen. Dat wordt gecompenseerd, doordat met zonneceldakpannen het gehele dakoppervlak te benutten is, dus ook waar reguliere zonnepanelen niet gelegd kunnen worden. Bijvoorbeeld bij dakdoorvoer, dakopbouw, hoekkeper, richting de nok en richting de goten, et cetera. De juiste vergelijking is dus de vergelijking op het niveau van dakoppervlak in plaats van per vierkante meter.

De zonneceldakpan is toch nog vrij nieuw, zijn de kinderziektes er al uit?

De zonneceldakpan is in Nederland in 2013 ontwikkeld. Eén van de grondleggers van de zonneceldakpan is per vandaag nog steeds directielid bij Solarti. De zonneceldakpan is dus al wat jaren op de markt, waardoor van kinderziektes geen sprake is.

Zijn de zonneceldakpannen brandveilig?

De zonnedakpannen worden op het dak gelegd onder laagspanning. Dat zorgt ervoor dat er geen vlamboog kan ontstaan. Het systeem schakelt uit bij calamiteiten. Op het dak worden brandscheidingen aangebracht tussen woningen. De zonneceldakpan zelf is op brandveiligheid getest door TUV. 

Hebben de zonneceldakpannen onderhoud nodig?

Nee, de natuur (regen) zorgt voor het onderhoud.

Hoe zit het met de levensduur van zonneceldakpannen, gaan de pannen niet veel langer mee dan de zonnecellen?

In principe gaan de zonnecellen net zo lang mee als de dakpannen, er is met name in de eerste 10 jaar degradatie van de cel welke na 10 jaar stabiliseert, verder is er een vermogensgarantietermijn van 25 jaar voor 85 %. Na deze periode blijft het paneel natuurlijk gewoon vermogen afgeven.

Hoe snel gaat de ontwikkeling van de zonnecellen, is het mogelijk dat binnen vijf jaar het rendement verdubbelt?

In de ontwikkeling van de tradionele zonnepanelen zien we dat de stappen die gemaakt worden meerdere jaren duren en dat het gaat om kleine vermogenstoenames.

We verwachten zeker geen verdubbeling de komende 5 jaar.

Zijn er ook subsidies verkrijgbaar voor de zonneceldakpan?

Dit is per regio/gemeente verschillend, waardoor we hier niet een eenduidig antwoord op kunnen geven.

Kan er BTW teruggevraagd worden bij de aanschaf van de zonneceldakpan?

Op de site van de belastingdienst kunt u gedetailleerde informatie vinden over teruggave van BTW voor particulieren op geïntegreerde zonnepanelen.